Tổng kết Bình chọn trực tuyến “Cơ sở Y tế Xanh – Vì sức khỏe cộng đồng”

Tổng kết Bình chọn trực tuyến “Cơ sở Y tế Xanh – Vì sức khỏe cộng đồng”

Là hoạt động nằm trong Chương trình Bình chọn "Cơ sở Y tế Xanh - Vì sức khỏe cộng đồng lần thứ nhất năm 2019. Chương trình Bình chọn trực tuyến đã chính thức khép lại với 10 cơ sở Y tế Xanh được cộng đồng bình chọn nhiều nhất. Theo quy  định của Ban tổ chức, Chương trình bình chọn trực tuyến chỉ …