Chương trình Bình chọn Nông sản Xanh Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản tiêu biểu (OCOP) của các vùng miền địa phương trên cả nước; Là cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình “Kinh tế Xanh” – Góp phần phát triển kinh tế bền vững. Trung tâm Thông tin Truyền …

Chương trình Bình chọn Chi hội Phụ nữ Tiêu biểu về Xây dựng Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hội viên phụ nữ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cơ sở “Xanh – Sạch – Đẹp”, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các hội viên, chi hội phụ nữ cơ sở đã có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả về bảo vệ, giữ gìn cảnh …

Thông tin chương trình Bình chọn Mô hình Kinh tế Xanh

TÊN CHƯƠNG TRÌNH Tên đầy đủ:  Chương trình Bình chọn “Mô hình Kinh tế Xanh – Giải pháp bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu” lần thứ nhất năm 2020 (V.G.E - 2020). CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cơ quan chỉ đạo: Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam …