Gala Công bố Trao giải GEP – Khu vực miền Bắc – Báo Đảng cộng sản đưa tin