Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản tiêu biểu (OCOP) của các vùng miền địa phương trên cả nước; Là cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình “Kinh tế Xanh” – Góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Trung tâm Thông tin Truyền hình Thiên nhiên & Môi trường phát động Chương trình Bình chọn Mô hình “Nông sản Xanh Việt Nam” lần thứ nhất năm 2020” (VGA – 2020).  Chương trình được tổ chức với quy mô trên toàn quốc và được chia thành 03 khu vực (Khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam) được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 1. Tên đầy đủ: Chương trình Bình chọn Mô hình “Nông sản Xanh Việt Nam – Lần thứ nhất năm 2020 (VGA – 2020).

CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Cơ quan chỉ đạo:

Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

 1. Đơn vị phát động và tổ chức:

Trung tâm Thông tin – Truyền hình Thiên nhiên và Môi trường

 • QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
 1. Quy mô (Phạm vi): Trên cả nước.
 2. Thời gian: Chương trình được tổ chức xét, bình chọn từ (Tháng 11/2019 – tháng 03/2020)
 3. Địa điểm: Các tỉnh, Thành phố trên cả nước. Buổi Lễ (Gala) công bố kết quả và tặng thưởng được tổ chức vào dịp Ngày Môi trường Thế giới (05/06/2020).

 

 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THAM GIA
 1. Nội dung: Lựa chọn sản phẩm nông sản (OCOP) tiêu biểu của các địa phương đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí để công nhận và trao thưởng.
 2. Cách thức tổ chức: Nhận hồ sơ đăng ký, thẩm định hồ sơ, bình chọn trực tuyến và thẩm định thực tế, sau đó lựa chọn theo thang điểm từ cao xuống thấp do BTC đưa ra.
 3. Cách thức tham gia: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đăng ký tham gia theo hình thức gửi hồ sơ tham gia về Ban tổ chức (cụ thể được quy định trong Thể lệ chương trình).
 • ĐỐI TƯỢNG
 1. Là các địa phương có sản phẩm nông sản chủ lực, tiêu biểu (OCOP)
 2. Là các doanh nghiệp trồng, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng, đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ để nhận được Thông tin, Thể lệ và Hướng dẫn chi tiết:

 • Phụ trách chung:  0941 068 156
 • Đăng ký bình chọn:  0866 133 669

Email: binhchonmohinhxanh.vn@gmail.com