Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hội viên phụ nữ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cơ sở “Xanh – Sạch – Đẹp”, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các hội viên, chi hội phụ nữ cơ sở đã có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả về bảo vệ, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường trong nhiều năm qua.

Trung tâm Thông tin – Truyền hình Thiên nhiên và Môi trường khởi xướng, phát động và tổ chức Chương trình Bình chọn Chi hội Phụ nữ tiêu biểu về xây dựng cơ sở “Xanh – Sạch – Đẹp” – Khu vực miền Bắc lần thứ nhất – 2020.

 • TÊN CHƯƠNG TRÌNH
 1. Tên đầy đủ:  Chương trình Bình chọn Chi hội Phụ nữ tiêu biểu về xây dựng mô hình “Xanh – Sạch – Đẹp” – Khu vực miền Bắc.
 • CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Cơ quan chỉ đạo:

Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

 1. Đơn vị phát động và tổ chức:

Trung tâm Thông tin – Truyền hình Thiên nhiên và Môi trường

 1. Đơn vị phối hợp thực hiện:

Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THAM GIA
 1. Nội dung: Lựa chọn những Chi hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu trong xây dựng Xanh – Sạch – Đẹp (đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí để công nhận và trao thưởng).
 2. Cách thức tổ chức: Nhận hồ sơ đăng ký, thẩm định hồ sơ bình chọn trực tuyến và thẩm định thực tế, sau đó lựa chọn theo thang điểm từ cao xuống thấp do BTC đưa ra.
 3. Cách thức tham gia: Các Chi hội Phụ nữ cơ sở đăng ký tham gia theo hình thức gửi hồ sơ tham gia về Ban tổ chức (cụ thể được quy định trong Thể lệ chương trình)
 • ĐỐI TƯỢNG
 1. Là các Chi hội Phụ nữ cơ sở thuộc khối Xã, Phường, Thị trấn
 2. Là các Chi hội Phụ nữ cơ sở thuộc khối Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng, đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ để nhận được Thông tin, Thể lệ và Hướng dẫn chi tiết:

 • Phụ trách chung:  0941 068 156
 • Đăng ký bình chọn:  0866 133 669

Email: binhchonmohinhxanh.vn@gmail.com