Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Dự án – Truyền thông Cộng đồng – Hotline   0866 133 669

Chương trình Bình chọn Chi hội Phụ nữ Tiêu biểu về Xây dựng Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hội viên phụ nữ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cơ sở “Xanh – Sạch – Đẹp”, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các hội viên, chi hội phụ nữ cơ sở đã có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả về bảo vệ, giữ gìn cảnh …