Thông tin – Thể lệ chương trình Bình chọn GEP

Thông tin – Thể lệ chương trình Bình chọn GEP

I.  TÊN CHƯƠNG TRÌNH Tên đầy đủ: “Chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường trong học đường (G.E.P). Tên viết tắt:  “G.E.P" II.  CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cơ quan chủ trì:  Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Đơn vị …