HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN MÔ HÌNH XANH

🙋‍♀🙋‍♂Cách thức bình chọn:
👉Cách 1: Bình chọn trực tiếp trên website: http://binhchonmohinhxanh.vn/
👉Cách 2: Bình chọn trực tiếp trên fanpage: https://www.facebook.com/gepmohinhxanh/

LƯU Ý:
– 01 like = 1 điểm (01 tài khoản cá nhân có thể like cả bài viết trên fanpage và bài viết trên Website)
– Tổng điểm = Số like bình chọn trên fanpage + Số like bình chọn trên website
– Kết quả bình chọn sẽ được BTC tổng hợp và thông báo sau khi kết thúc thời gian bình chọn.
– Mỗi tài khoản facebook chỉ được bình chọn 1 lần (like) / mỗi bài post.
Mọi bình chọn là khách quan và ngẫu nhiên, không có sự can thiệp của kỹ thuật. Mọi sự can thiệp bằng kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả đều là vi phạm và kết quả bình chọn của đơn vị đó sẽ bị hủy bỏ.