Chương trình Bình chọn Nông sản Xanh Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản tiêu biểu (OCOP) của các vùng miền địa phương trên cả nước; Là cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình “Kinh tế Xanh” – Góp phần phát triển kinh tế bền vững. Trung tâm Thông tin Truyền …