• TÊN CHƯƠNG TRÌNH

Tên đầy đủ:  Chương trình Bình chọn “Mô hình Kinh tế Xanh – Giải pháp bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu” lần thứ nhất năm 2020 (V.G.E – 2020).

 • CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Cơ quan chỉ đạo: Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
 1. Đơn vị phát động và tổ chức:  Trung tâm Thông tin – Truyền hình Thiên nhiên và Môi trường
 • QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
 1. Quy mô (Phạm vi): Trên cả nước.
 2. Thời gian: Chương trình được tổ chức xét, bình chọn từ (Tháng 11/2019 – tháng 03/2020)
 3. Địa điểm: Các tỉnh, Thành phố trên cả nước. Buổi Lễ (Gala) công bố kết quả và tặng thưởng được tổ chức vào dịp Ngày Môi trường Thế giới (05/06/2020).
 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THAM GIA
 1. Nội dung: Lựa chọn những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong xây dựng “Kinh tế Xanh” (đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí để công nhận và trao thưởng).
 2. Cách thức tổ chức: Nhận hồ sơ đăng ký, thẩm định hồ sơ, bình chọn trực tuyến và thẩm định thực tế, sau đó lựa chọn theo thang điểm từ cao xuống thấp do BTC đưa ra.
 3. Cách thức tham gia: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia theo hình thức gửi hồ sơ tham gia về Ban tổ chức (cụ thể được quy định trong Thể lệ chương trình)
 • ĐỐI TƯỢNG
 1. Là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nước có không gian cây xanh, có sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường.
 2. Là các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có không gian cây xanh, có sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường.
 • Hoạt động/ Sự kiện
 1. Lễ công bố, trao giải dự kiến tổ chức vào dịp Ngày Môi trường Thế giới tại Hà Nội.
 1. Triển lãm Trưng bày giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Xanh – Thân thiện Môi trường
 2. Thời gian, địa điểm: Trong 03 Ngày (Từ 29/5 – ngày 31/05/2020) tại Hà Nội.
 3. Mục đích:
 • Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các mô hình, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường;
 • Tạo cơ hội thiết lập, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phạm vi hoạt động đối với những sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường;
 • Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng mô hình, sản phẩm “Xanh” đồng thời lan tỏa ra cộng đồng những việc làm hay, ý nghĩa, góp phần phát triển bền vững;
 • Đóng góp, tư vấn, hỗ trợ trong xây dựng mô hình, sản phẩm Xanh.
 1. Nội dung:
 • Trưng bày, giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, máy móc thân thiện với môi trường.
 • Giới thiệu các hoạt động, dịch vụ kinh doanh thân thiện với môi trường;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải pháp xây dựng mô hình, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường trong sản xuất, hoạt động kinh doanh;
 • Ký kết biên bản hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
 1. Số lượng gian hàng tham gia trưng bày: Dự kiến trên 200 gian hàng.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng, đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ để nhận được Thông tin, Thể lệ và Hướng dẫn chi tiết:

 • Phụ trách chung:  0941 068 156
 • Đăng ký bình chọn:  0866 133 669

Email: binhchonmohinhxanh.vn@gmail.com